Evitar el carrall

El carrall, o càlcul dental, és una massa de color blanc cremós o groc parduzco que es forma al voltant de les dents com a resultat de la calcificació de la placa dental, que està formada per bacteris, restes de menjar i saliva. Perquè aquesta placa bacteriana es mineralice i es transformi en carrall necessita 24 hores.

Share this post